باغ زیبای پدرم

ساخت وبلاگ
کلمات از من می گریزند
چون افتادن برگی در باد!!!
وقتی تو نیستی
صدای پای آب هم
غریبه ایست
که از بستر تن زمین می گریزد
دیگر هیچ تن خسته ای
زیر آن درخت سیبی که میوه اش
ممنوعه عشق بود
شعر را بهانه ماندن تو نمی کند...
ن.آتش
(شعر از بابامه)

باغتون آبااااااد، دلتون شاااااااد, تنتون سلامت
سایه تون مستدام

باغ,زیبای,پدرم,...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396 ساعت: 13:02